Legatportioner til efterkommere af Marie f. Tang og hospitalsforstander H.P. Barfod i Aalborg

Ansøgningsfristen er overskredet og legatportionerne er uddelt – så dette indlæg har kun historisk interesse

Hvis du er efterkommer af Marie f. Tang og hospitalsforstander H. P. Barfod i Aalborg, så kan du søge legatet, der uddeles i portioner à 10.000 kr.

Søstrene Molly og Anna Tang Barfod stiftede hver for sig testamentarisk et legat ved deres død i henholdsvis 1929 og 1957. De to legater lagdes siden sammen på grund af den begrænsede formue, og det beskedne overskud skulle primært benyttes til vedligeholdelsen af legatstifternes gravsteder i en lang årrække.

Desuden var der mulighed for jvf. legatets § 8 c at uddele en del af det, der derefter måtte være til overs, som det hedder, “til gavn og glæde trøst og opmuntring” til enhver efterkommer af legatstifternes forældre (Marie og Hans Peter Barfod), i praksis til unge under uddannelse og andre med behov for en økonomisk opmuntring.

Den økonomiske udvikling har desværre betydet, at der ikke er noget afkast at bruge til vedligeholdelse af gravstederne. Da myndighederne endvidere har besluttet at nedlægge Solbjerg Kirkegård inden udløbet af den bevaringsperiode, som legatet ville sikre, har Civilstyrelsen givet tilladelse til, at legatet nedlægges.

Det betyder, at legatets hovedstol nu kan uddeles, hvilket betyder at ca. 110.000 kr. kan fordeles, hvorefter legatet endeligt ophører.

Legatbestyrelsen indkalder hermed ansøgninger.

Som det fremgår, kan ca. 11 personer modtage en portion. Afhængig af svingninger i kursværdien kan den sidste portion afvige fra de øvrige.

Legatportionen er skattepligtig.

Din ansøgning skal indeholde:

  1. Navn, cpr-nummer, adresse, tlf., e-mail-adresse, bankreg.nr og kontonr.
    2. Slægtskabsforhold til legatstifternes forældre, Marie og H.P. Barfod.
    3. Ansøgerens korte begrundelse for, at han/hun bør komme i betragtning.
    (Der findes ikke særlig ansøgningsblanket. )

Der skal ikke indsendes regnskabsoplysninger, årsopgørelse eller lign.

Ansøgningen indsendes snarest som e-mail til Legatbestyrelsen, s.barfod@dadlnet.dk

Juni 2018

Med venlig hilsen

Legatbestyrelse:
Sverre Barfod, Kastanievej 12, 3300 Frederiksværk
Poul Steen, Højbjerggårdsvej 29, 2840 Holte.

Dette indlæg blev udgivet i Orientering. Bogmærk permalinket.